Tillsammans för
äktenskap
och familj!
Vad handlar det här om?
MAMMA, PAPPA, BARN
Europeiskt medborgarinitiativ för att skydda äktenskap och familj
Vi stöder äktenskapet och familjen i Europa:

Äktenskap - en permanent union mellan man och kvinna vars avsikt är att bilda en familj

Familj - En far, en mor och deras barn

Familjeband - den juridiska relationen mellan två makar eller mellan en förälder och hans/hennes barn.

Ja, jag understöder en begäran om en EU-reglering som definierar betydelsen av äktenskapet och familjen: äktenskapet är en union mellan en man och en kvinna och familjen har sin grund I äktenskapet och/eller släktskap i nedstigande led.
ELLER

om Du föredrar att använda papper och penna,

eller om Du vill understöda initiative genom att samla in understöd från Dina familjemedlemmar, vänner och grannar

SKRIV UT UNDERSTÖDSFORMULÄRET HÄR


Vad handlar det här om?
Donera
Delta i vår gemensamma strävan att stöda äktenskapet och familjen i Europa!
Senaste nytt om det europeiska medborgarinitiativet
24/11/2016

EU-domstolen: Medlemsstaterna är inte skyldiga att stifta lag om könsneutralt "äktenskap" eller "registrerat partnerskap"