Daruj

Prispejte k nášmu spoločnému úsiliu o podporu manželstva a rodiny v Európe!

Usporiadanie európskej iniciatívy občanov v 28 členských štátoch, je náročná úloha, ktorá vyžaduje nemalé prostriedky. Stovky dobrovoľníkov prácuje pre iniciatívu: organizujú zber podpisov, prezentujú na akciách, kontaktujú média alebo používajú sociálne média s cieľom zdieľať iniciatívu s viacerými ľuďmi. Náš tím v Bruseli a národný koordinátori v rôznych krajinách venujú svoj čas a know-how na vedenie kampane, ale potrebujeme finančné prostriedky na spustenie tohto obrovského projektu.

Každý dar pomôže!

Koľko chcete darovať?
Vyber si metódu platby
Budete presmerovaný na zabezpečenú PayPal stránku
Alebo bankový prevod na Mum, Dad & Kids Association:

IBAN : FR7610278060390002201850123
BIC: CMCIFR2A
Banka: CCM PARIS MONTMARTRE GB
Vlastník: Association MUM DAD AND KIDS


Ďakujeme za Váš príspevok